Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Katarzyna Kondrasiuk
Kancelaria Komornicza nr VIII

ul. Batalionów Chłopskich   82A   lok. 76


01-164 Warszawa (wejście od ulicy Coopera)

tel. 22 400-92-44      


tel. kom. 797-056-222

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli  Katarzyna Kondrasiuk  uprzejmie zawiadamia, że z dniem 1 października 2021 r.

nastąpiła zmiana adresu siedziby Kancelarii z dotychczasowego na:

      Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie
Katarzyna Kondrasiuk
ul. Batalionów Chłopskich 82A lok. 76
01-308 Warszawa

Korespondencję kierowaną do Komornika Sądowego Katarzyny Kondrasiuk proszę przekazywać na powyższy adres.

Jednocześnie informuję, że takie dane jak: NIP, REGON  oraz numery kont bankowych pozostają bez zmian.

Dane kontaktowe:

adres e-mail: warszawa.kondrasiuk@komornik.pl
numery telefonów: 22 400 92 44, 797 056 222

Wpłat należy dokonywać w kasie kancelarii w godzinach pracy kancelarii lub przelewem na rachunek bankowy komornika
nr: 10 2030 0045 1110 0000 0419 3720
(w tytule wpłaty proszę wpisywać sygnaturę sprawy), a w przypadku przelewów zagranicznych kod Swift: BNPAPLP.

Godziny przyjęć interesantów:
wtorek 13:00-17:00
czwartek 10:00-13:00

W realizacji swoich ustawowych zadań kancelaria kieruje zapytania bądź korzysta z takich systemów jak min.: