Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Katarzyna Kondrasiuk
Kancelaria Komornicza nr VIII

ul. Banderii 4 lok. 75, 01-164 Warszawa

tel. 22 400 92 44

Wpłat należy dokonywać w kasie kancelarii w godzinach pracy kancelarii lub przelewem na rachunek bankowy komornika
nr: 10 2030 0045 1110 0000 0419 3720
(w tytule wpłaty proszę wpisywać sygnaturę sprawy), a w przypadku przelewów zagranicznych kod Swift: BNPAPLP.

Godziny przyjęć interesantów:
wtorek 14:00-17:00
czwartek 09:00-12:00

W realizacji swoich ustawowych zadań kancelaria kieruje zapytania bądź korzysta z takich systemów jak min.: